Відомості про Полтавський університет економіки і торгівлі


Університет здійснює підготовку спеціалістів в галузі економіки, менеджменту,  маркетингу, фінансів, обліку та аудиту, міжнародної економіки, інформаційної діяльності, інформатики, товарознавства та комерційної діяльності, організації торгівлі, товарознавства та експертизи в митній справі, туризму і готельно-ресторанного бізнесу. Розташований у центральній частині Полтави, духовній столиці України, одному з найкрасивіших і екологічно безпечних міст лівобережної України.

Виший навчальний заклад має ліцензію на підготовку спеціалістів для іноземних країн.
Університет акредитований за ІV рівнем ДАК України у 2014 році, його обрали для фахової підготовки 50 тисяч студентів  із різних регіонів України, Азербайджану, Молдови, ФРН, Туреччини, Китаю, Нігерії. Ліцензія Міністерства освіти і науки України: серія АЕ № 636850 від 19.06.2015 року. До складу викладацького корпусу входить більше 58 докторів наук та професорів, 270 кандидатів наук та доцентів.