понеділок, 25 січня 2016 р.

УВАГА! МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ШИРОКИМ КОЛОМ ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА!!!! ЗАПРОШУЄМО!!!!Шановні викладачі ВНЗ, представники науково-дослідних інститутів, підприємств, установ та організацій, органів державного управління і місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти!

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції «Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації», яка відбудеться 12-13 травня 2016 року

Тематичні напрями конференції:

1. Інтернет як соціокультурний феномен.
2. Інфокомунікаційні технології та мережі.
3. Розвиток і технології соціальних комунікацій.
4. Теорія, історія та практика документознавства в контексті новітніх трансформацій.
5. Інформаційна діяльність сучасних підприємств, установ, органів державного управління. 
6. Бібліотечна, архівна та музейна компоненти документознавчо-інформаційної діяльності.
7. Математичне та імітаційне моделювання в прийнятті управлінських рішень.

У межах тематичних секцій будуть організовані проблемні панельні дискусії з питань електронного врядування та проблем математичного моделювання інформаційних і комунікаційних процесів.

– Інформаційний лист –  тут.

Час проведення:12-13 травня 2016 року

Місце проведення:
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Уважаемые преподаватели ВУЗов, представители научно-исследовательских институтов, предприятий, учреждений и организаций, органов государственного управления и местного самоуправления, докторанты, аспиранты!
Кафедра документоведения и информационной деятельности в экономических системах Высшего учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли» приглашает Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции «Структурные изменения в обществе и экономике под влиянием коммуникаций и информации», которая состоится 12-13 мая 2016 года

Тематические направления конференции:

1. Интернет как социокультурный феномен.
2. Инфокоммуникационные технологии и сети.
3. Развитие и технологии социальных коммуникаций.
4. Теория, история и практика документоведения в контексте новейших трансформаций.
5. Информационная деятельность современных предприятий, учреждений, органов государственного управления.
6. Библиотечная, архивная и музейная компоненты документоведческо-информационной деятельности.
7. Математическое и имитационное моделирование в принятии управленческих решений.

В рамках тематических секций будут организованы проблемные панельные дискуссии по вопросам электронного управления и проблем математического моделирования информационных и коммуникационных процессов.
– Информационный лист – тут.
Время проведения:
12-13 мая 2016 года
Место проведения:
ВУЗ Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»

субота, 9 січня 2016 р.

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Починаємо розмовляти про наш фах-2016!!!

Сучасні підприємства і установи гостро потребують фахівців з інформаційного забезпечення їх діяльності, проте українські університети остаточно поки не «визначилися», яка саме спеціальність повинна відповідати за цю нішу, за підготовку таких випускників.
У більшості українських університетів немає окремих бакалаврських та магістерських навчальних програм, орієнтованих на підготовку інформаційних менеджерів («управителів» інформації), і подібні посади на підприємствах і в організаціях займаються випускниками суміжних, часто - технічних спеціальностей.


На кафедрі документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Полтавського університету економіки і торгівлі склалася команда викладачів та науковців, які бачать перспективи випускників спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» саме на цьому шляху. І вміють навчити їх потрібним знанням і навичкам.

четвер, 26 лютого 2015 р.

Зарисовки с сегодняшней защиты магистров)) 
П О З Д Р А В Л Я Е М!!!


середа, 31 грудня 2014 р.

Усіх любих студентів спеціальності і наших друзів!!!

Поздоровляємо з Новорічними святами!!!!

Бажаємо успіхів, щастя родинного і особистого, здоров'я, всіляких гараздів і чеснот!!!

Ура, зі святами!!!


понеділок, 9 червня 2014 р.

Відкриття заочної магістратури

Запрошуємо в заочну магістратуру з фаху "Документознавство та інформаційна діяльність"!!!

У травні 2014 року ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і колектив випускової кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах отримали ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 8.02020501 «Документознавство та інформаційна діяльність» заочної форми навчання на 30 місць, додатково до ліцензії на підготовку магістрів денної форми навчання на 10 місць.  

З першого вересня 2014 року в заочній магістратурі кафедри за фахом 8.02020501 «Документознавство та інформаційна діяльність»  навчається  28 студентів.

Постійно запрошуємо студентів-бакалаврів продовжити навчання на новому освітньо-кваліфікаційному рівні за стаціонарною і заочною формами навчання.

четвер, 17 квітня 2014 р.

День інформаційного аналітика


15-16 квітня 2014 року відбувся День інформаційного аналітика у межах Дня науки ПУЕТ.

Вперше першокурсники фаху 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» брали масову участь у такому заході із презентаціями-доповідями: 

1. Моніторінг подій соціально-політичного життя країни як метод інформаційної аналітики

Пономарьов Віталій Анатолійович, ДІД-12 
Соколов Олександр Сергійович, ДІД-12 
Маслак Тарас Андрійович, ДІД-12 
Тимофєєв Євгеній Андрійович, ДІД-12 
(керівник – Макарова М.В., д.е.н., професор, Колєчкіна Л.М., д.ф-м.н., професор) 


 2. Івент-аналіз в соціальних мережах як метод інформаційної діяльності 


Рясна Марія Вячеславівна, ДІД-12 
Медвінська Катерина Валеріївна, ДІД-12
Ожерельєва Катерина Ігорівна, ДІД-12 
Сіренко Тетяна Олександрівна, ДІД-12 
(керівник – Макарова М.В., д.е.н., професор, Колєчкіна Л.М., д.ф-м.н., професор) 

3. Подієва аналітика при складанні хроніки перебігу соціально-політичних процесів 

Андреєва Аліна Олегівна, ДІД-11 
Погоріла Наталія Володимирівна, ДІД-11 
Павлова Анастасія Володимирівна, ДІД-11 
(керівник – Макарова М.В., д.е.н., професор, Гаркуша О.В., к.т.н.,ст.викладач ) 

4. Інструменти хронологічного аналізу суспільного життя України 

Шацька Олександра Вікторівна, ДІД-11 
Чевічелова Карина Володимирівна, ДІД-11
Лісняк Юлія Вікторівна, ДІД-11 
(керівник – Макарова М.В., д.е.н., професор, Гаркуша О.В.,к.т.н.,ст.викладач ) 

5. Соціальні мережі як засіб комунікації 

Медвінська Катерина Валеріївна, ДІД-12 
(керівник – Литвиненко Ю.О., асистент) 

Командні доповіді студентів було відзначено почесними грамотами ректорату.

вівторок, 31 грудня 2013 р.

C праздниками!!!

ВСЕХ друзей специальности 


С Новым 2014 годом!!!
Пусть Лошадки Новый год
Много смеха принесёт,
В рабочих буднях будет ладно,
В семье - стабильно все и складно,
Друзья почаще навещают,
Теплом родные согревают,
От счастья светятся глаза,
И лишь от радости - слеза,
Слова признанья, комплименты
Звучат в Ваш адрес ежедневно,
И пусть на зависть вся и всех
Во всем сопутствует успех!

Коллектив кафедры документоведения 
и информационной деятельности 
в экономических системах ПУЭТ

пʼятниця, 15 листопада 2013 р.

С Международным Днем Студента!!!

Преподаватели кафедры документоведения и информационной деятельности в экономических системах ПУЭТ от души поздравляют студентов специальности и желают, чтобы  описанные ниже исторические факты  никогда не повторились в их жизни!!!!
Светлой учебы и счастливой жизни!!!!


28 октября 1939 года в занятой нацистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября немцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в застенках тюрьмы.
Спустя два года в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма, на которой было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День студента.