понеділок, 25 січня 2016 р.

УВАГА! 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ШИРОКИМ КОЛОМ ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА!!!! ЗАПРОШУЄМО!!!!
Шановні колеги, викладачі ВНЗ, представники науково-дослідних інститутів, підприємств, установ та організацій, органів державного управління і місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти!


Колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції «Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації», яка відбудеться 12-13 травня 2016 року.

БУДЕМО РАДІ ОТРИМАТИ ВІД ВАС МАТЕРІАЛИ І БАЧИТИ ОСОБИСТО!

Тематичні напрями конференції:

1. Інтернет як соціокультурний феномен.
2. Інфокомунікаційні технології та мережі.
3. Розвиток і технології соціальних комунікацій.
4. Теорія, історія та практика документознавства в контексті новітніх трансформацій.
5. Інформаційна діяльність сучасних підприємств, установ, органів державного управління.
6. Бібліотечна, архівна та музейна компоненти документознавчо-інформаційної діяльності.
7. Математичне та імітаційне моделювання в прийнятті управлінських рішень.

У межах тематичних секцій будуть організовані проблемні панельні дискусії з питань електронного врядування та проблем математичного моделювання інформаційних і комунікаційних процесів.


– Інформаційний лист – тут.

Час проведення:12-13 травня 2016 року

Місце проведення:
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»Уважаемые преподаватели ВУЗов, представители научно-исследовательских институтов, предприятий, учреждений и организаций, органов государственного управления и местного самоуправления, докторанты, аспиранты!


Кафедра документоведения и информационной деятельности в экономических системах Высшего учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли» приглашает Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции «Структурные изменения в обществе и экономике под влиянием коммуникаций и информации», которая состоится 12-13 мая 2016 года

Тематические направления конференции:

1. Интернет как социокультурный феномен.
2. Инфокоммуникационные технологии и сети.
3. Развитие и технологии социальных коммуникаций.
4. Теория, история и практика документоведения в контексте новейших трансформаций.
5. Информационная деятельность современных предприятий, учреждений, органов государственного управления.
6. Библиотечная, архивная и музейная компоненты документоведческо-информационной деятельности.
7. Математическое и имитационное моделирование в принятии управленческих решений.

В рамках тематических секций будут организованы проблемные панельные дискуссии по вопросам электронного управления и проблем математического моделирования информационных и коммуникационных процессов.

– Информационный лист – тут.


Время проведения:
12-13 мая 2016 года
Место проведения:
ВУЗ Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»