Питання та відповіді про освітню програму "Менеджмент інформаційних ресурсів"


1) Що потрібно знати абітурієнтам та їх батькам про освітню програму "Менеджмент інформаційних ресурсів", у чому її сенс ?

Освітня програма «Менеджмент інформаційних ресурсів» у Полтавському університеті економіки і торгівлі – це підготовка фахівця, професійна діяльність якого пов’язана з менеджментом, інформаційними ресурсами і технологіями, документно-інформаційним забезпеченням управління.

Він керує інформаційними ресурсами компанії, установи, органу державного управління і місцевого самоврядування.2) Освітня програма "Менеджмент інформаційних ресурсів" викликає у абітурієнтів та їхніх батьків питання,  чому тут можна навчитися?

В умовах глобальної інформатизації значного попиту набуває інформаційне забезпечення управління, вчасна обробка і передача на різні рівні керування необхідної для прийняття управлінських рішень інформації.

При  перетворенні інформації на виробничий ресурс нової економіки навички управління інформацією, інформаційними ресурсами компанії, установи, органа державного управління або місцевого самоврядування стають, безумовно, надактуальними. 

Після опанування програми "Менеджмент інформаційних ресурсів" студенти зможуть :

1. Забезпечувати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах.
2. Використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв.
3. Використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології та програмне забезпечення для вирішення завдань спеціальності.
4. Аналізувати закономірності функціонування потоків та масивів документів та електронних даних.
5. Створювати управлінську документацію відповідно до чинних стандартів.
6. Підтримувати ділові комунікації з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, ЗМІ.
7. Впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг.
8. Проектувати і створювати інформаційні системи, ресурси, продукти, системи та послуги.

9. Використовувати PR-технології та організовувати соціальні комунікації в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури.

10. Застосовувати принципи проектування баз даних, інформаційних систем, соціальних мереж.

11. Використовувати і вдосконалювати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, організовувати цифрові сховища,  проблемно-тематичні бази та банки даних.

12. Створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет.
13. Використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу.
14. Застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності.3) Які основні предмети вивчають студенти-менеджери інформаційних ресурсів? 

 • інформаційний менеджмент
 • інформаційно-аналітична діяльність
 • комп’ютерна та організаційна техніка
 • web-дизайн
 • захист інформації та інформаційного продукту
 • документознавство
 • управлінське документознавство
 • електронний документообіг
 • стандартизація документно-інформаційних систем і ресурсів
 • документні інформаційні системи
 • маркетинг інформаційних продуктів і послуг
 • консалтинг в інформаційній діяльності
 • теорія і практика прийняття управлінських рішень

4) Ким і де можна працювати після, скільки отримують менеджери інформаційних ресурсів?


Працювати можна практично усюди: у будь-якій компанії, установі, в органі державного управління або місцевого самоврядування, адже тут обов'язково створюються і потребують керування інформаційні ресурси. 

Випускники cтають:
 • менеджерами інформаційних ресурсів
 • інформаційними аналітиками
 • фахівцями з інформаційно-документного забезпечення управління зі знанням англійської і другої іноземної мови
 • офіс-менеджерами
 • менеджерами із соціальних комунікацій, зі зв’язків з громадськістю
 • РR-менеджерами
 • фахівцями з роботи зі ЗМІ (прес-секретарь, PR-текстолог)
 • координаторами ділових презентацій та проектів
 • web-дизайнерами
 • спеціалістами кадрової служби
За даними Державної служби статистики України середній рівень заробітної плати у сфері інформації і телекомунікацій сьогодні складає близько 9000 грн.

5) Чим відрізняється ця освітня  програма  "Менеджмент інформаційних ресурсів" від фахів, наприклад, "Комп’ютерні науки" або ж "Інформатика"?


"Менеджмент інформаційних ресурсів" – гуманітарний фах, що не потребує надзвичайних математичних нахильностей або здатності програмувати. Головний акцент робиться на:
 • управлінні інформацією в документно-інформаційних системах;
 • методах аналізу і оцінки інформаційних ресурсів і потоків;
 • на менеджменті та економіці інформаційної діяльності;
 • на пошуку необхідної інформації; її аналізі і узагальненні;
 • методах створення і використання інформаційних ресурсів.

6) Багато людей ототожнює менеджмент інформаційних ресурсів  з діловодством, а іноді з правознавством. Чи це так?

Зовсім ні. Звісно, і діловодство, і право необхідно для управління інформацією, однак, це тільки різні частки такого управління.  

Мета діяльності менеджера інформаційних ресурсів  – управління інформацією в широкому сенсі та всіма видами інформаційної діяльності компанії, установи для виконання їх основних завдань.


7) Чому пропонується такий великий обсяг годин на іноземну мову?


Враховуючи необхідність роботи інформаційних центрів і служб на транснаціональному рівні в мережному, інтерактивному режимі при навчанні студентів велика увага приділяється питанням використання інформаційних ресурсів не тільки українською мовою, а й іноземною. Тому навчальним планом передбачене поглиблене вивчення іноземних мов.